• Fritspils ordning

  08-11-2019

  Bestyrelsen i Volstrup Golfklub og Volstrup Golfcenter har i enighed besluttet at udtræde af Frit Spil ordning Limfjorden.

  Antal medlemmer i ordningen fra Volstrup er desværre faldet jævnt over årene til beskedne 66 med udsigt til yderligere fald næste år. Til sammenligning er vor naboklub Aars oppe på 216 med forventning om yderligere tilmeldinger næste år.

  Volstrups brug af ordningen med spil på de fremmede baner er dalet til et uacceptabelt niveau til pr. 01.09 at udgøre 566 runder. Aars er på 1748 og Skive på 4129.

  Besøgene udefra til Volstrup vender også den forkerte vej. Pr. 01.09 er tallet 1138. Hjarbæk, Harrevig og Hvalpsund har tilsammen haft 7454 besøg, hvilket giver et gennemsnit på 2484, altså mere end dobbelt så mange i forhold til Volstrup.

  Fordelingen af pengene i ordningen er baseret på udlodning pr. deltagende medlem og for hver runde der er spillet på de enkelte baner. Af de ovennævnte årsager er økonomien for Volstrup utilfredsstillende med en green fee pris, der skønnes at ligge under kr. 75,00, når momsen er afregnet.

  Årsagerne er velkendte. Vi har alt for langt til de andre baner, og de andre har alt for langt til os. Alle klubber spiller stort set kun på de 3 nærmeste baner. Faktisk er det over 70% af runderne. Dette medfører i den grad ubalance i overskudsfordelingen, som Volstrup forgæves har forsøgt at få ændret de seneste 3 år. Nordvestjysk Golfklub bliver efter al sandsynlighed medlem i 2020, altså endnu en klub langt væk fra Volstrup. Dette har naturligvis også haft indvirkning på den nødvendige beslutning. 

  Den formelle udmeldelse foregik på møde i Nykøbing den 05.11.20, hvor Volstrup fremlagde en nærmere analyse, der lå til grundlag for beslutningen. Der var hele vejen omkring bordet stor forståelse for situationen, og vor udtræden blev mødt med respekt og faktisk stor forståelse.

  Selv om det kun er en mindre del af vores medlemmer, der har gjort brug af ordningen vil vi arbejde på at finde en eller anden form for erstatning for den nu forhåndværende fritspilordning og turneringerne ved Limfjorden. Erfaringerne fra Limfjords golfen har i hvert fald vist, at hvis det skal være et nærmere samarbejde klubber imellem, så må afstanden helst ikke være ret meget over 30 km. Under alle omstændigheder vil der i god tid før sæson start i 2020 ske en nærmere orientering om, hvad der arbejdes med.