• Forvarsel generalforsamling

  06-03-2019

   

                                                                   Volstrup d. 20. februar  2019

   

   

  Forvarsel om at -

   

  Generalforsamling i Volstrup Golfklub

  afholdes søndag den 24. marts 2018 kl.

  09.00 i Volstrup Golfcenter.

   

  Morgenkaffe fra 830.

   

   

  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen senest den 10. marts 2019

   

   

  Generalforsamlingen vil blive indkaldt med 14 dages varsel ved opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside bilagt dagsorden, regnskab og evt. indkomne forslag.

   

  Det reviderede regnskab kan afhentes på kontoret i Volstrup Golfcenter fra 14 dage før generalforsamlingen.

   

   

                   På bestyrelsens vegne

   

              Susanne Nielsen/Formand