• THOR-udvalgets medlemmer: 


  Henry Svendsen
  Formand
  Tlf: 21 28 65 11, Randers
  HSV@JMTRYKLUFT.DK

  Inge Vestergaard Pedersen
  Tlf: 22 81 31 15
  ff@pedersen.tdcadsl.dk

  Peder Nielsen
  Tlf: 24 66 27 16
  pnielsen52@hotmail.com

  Per Ladefoged
  Tlf: 23 61 19 52
  perbl@oncable.com

  Leif "LN" Nielsen
  Tlf: 30 98 41 45
  ln@ln-hobro.dk

  Michael Gerner
  Tlf: 42 22 25 18
  mgerner@mail.dk

   

 • Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget

  Populært kaldet THOR-udvalget


  Udvalgets målsætninger og opgaver er som


  TURNERINGSUDVALG:

  • at sikre et tilfredsstillende og varierende turneringsprogram, der tilgodeser såvel det sociale som det  sportslige miljø i Volstrup Golfklub,
  • at arrangere og afholde diverse turneringer – dog ikke kaninturneringer – som tilgodeser alle klubbens medlemmer både med hensyn til omfang og indhold og fremme af det sociale klubmiljø. 
    

  HANDICAPUDVALG:

  • at handicapreglerne administreres i overensstemmelse med vejledningerne i DGU's ”Handicapsystem”
  • at klubbens medlemmer er bekendt med Handicapsystemets regler og, at handicapsystemet anvendes korrekt af alle klubbens medlemmer
    


  ORDENSUDVALG:

  • at fastlægge og opdatere ordensregler, dresscode m.m. i Volstrup golfklub
  • at udfærdige og vedligeholde ordensregler og dresscode m.v. med udgangspunkt i god etikette og hensyntagen til andre medlemmer i forbindelse med golfspil og færden i Volstrup Golfklub
    


  REGELUDVALG:

  • at give nye medlemmer en inspirerende og lærerig undervisning inden for regler/etikker i golfspillet og eventuelt medvirke til, at klubbens medlemmer er up to date med hensyn til regler og etikette
  • at undervisningen i golfregler og etikette tilrettelægges således, at der anvendes let tilgængeligt undervisningsmateriale, der giver medlemmer et overordnet kendskab til regler og etikette gennem undervisning på bane og i klublokale afsluttende med regelprøve
    

  Udvalget består af 7 medlemmer. Vi afholder møder ca. én gang om måneden.

  Såfremt du har forslag/spørgsmål til de opgaver, der sorterer under udvalget, er du velkommen til at kontakte os.

  Skulle du have interesse i at deltage i arbejdet med udvalgets arbejdsopgaver, hører vi meget gerne fra dig. Kontakt enten et udvalgsmedlem, klubbens bestyrelse eller sekretariatet.