• THOR-udvalgets medlemmer: 


  Henry Svendsen
  Formand
  Tlf: 21 28 65 11, Randers
  HSV@JMTRYKLUFT.DK

  Inge Vestergaard Pedersen
  Tlf: 22 81 31 15
  ff@pedersen.tdcadsl.dk

  Peder Nielsen
  Tlf: 24 66 27 16
  pnielsen52@hotmail.com

  Per Ladefoged
  Tlf: 23 61 19 52
  perbl@oncable.com

  Leif "LN" Nielsen
  Tlf: 30 98 41 45
  ln@ln-hobro.dk

  Michael Gerner
  Tlf: 42 22 25 18
  mgerner@mail.dk

   

 • Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget
   

  Populært kaldet THOR-udvalget

   

  Udvalgets målsætning og opgaver er som

  Turneringsudvalg:

  • at sikre et tilfredsstillende og varierende turneringsprogram, der tilgodeser såvel det sociale som det sportslige miljø i Volstrup Golfklub.
  • at arrangere og afholde diverse turneringer – dog ikke kanin og græshopper turneringer – som tilgodeser alle klubbens medlemmer både med hensyn til omfang og indhold, samt fremme det sociale klubmiljø.


  Handicapudvalg:

  • at handicapreglerne administreres i overensstemmelse med vejledningen i DGU’s ”Handicapsystem”.
  • at klubbens medlemmer er bekendt med Handicapsystemets regler, og at handicapsystemet anvendes korrekt af alle klubbens medlemmer.


  Ordensudvalg:

  • at fastlægge og opdatere ordensregler, dresscode m.m. i Volstrup Golfklub.
  • at udfærdige og vedligeholde ordensregler og dresscode m.v. med udgangspunkt i god etikette og hensyntagen til andre medlemmer i forbindelse med golfspil og færden i Volstrup Golfklub.


  Regeludvalg:

  • at (i samarbejde med begynderudvalg) give nye medlemmer en inspirerende og lærerig undervisning indenfor for regler og etikker i golfspillet
  • og medvirke til at klubbens medlemmer up to date med hensyn til regler og etikette.
  • at (i samarbejde med begynderudvalg) undervisningen i golfregler og etikette tilrettelægges således, at der anvendes let tilgængeligt undervisningsmaterialer der giver medlemmet et overordnet kendskab til regler og etikette gennem undervisning på bane og i klublokale, afsluttende med regelprøve.


  Udvalget består af min. 5 medlemmer. Vi holder møder ca. en gang om måneden.

  Såfremt du forslag/spørgsmål til de opgaver der sorterer under THOR udvalget er du velkommen til at kontakte os.

  Skulle du have interesse i at deltage i arbejdet med udvalget arbejdsopgaver, hører vi meget gerne fra dig. Kontakt enten et udvalgsmedlem, klubbens bestyrelse eller sekretariatet.

Cookies på hjemmesiden

Denne side bruger cookies til at optimere din oplevelse af siden, til statistik og til målrettet markedsføring.
Ønsker du ikke, at vi bruger cookies til markedsføring, så vælg "funktionelle".

Funktionelle cookies:
Cookie for at gemme dit cookievalg, Anonym trafik analyse, ASP.NET sessionID

Se cookie liste her