• THOR-udvalgets medlemmer: 


  Henry Svendsen
  Formand
  Tlf: 21 28 65 11, Randers
  HSV@JMTRYKLUFT.DK

  Inge Vestergaard Pedersen
  Tlf: 22 81 31 15
  ff@pedersen.tdcadsl.dk

  Peder Nielsen
  Tlf: 24 66 27 16
  pnielsen52@hotmail.com

  Per Ladefoged
  Tlf: 23 61 19 52
  perbl@oncable.com

  Leif "LN" Nielsen
  Tlf: 30 98 41 45
  ln@ln-hobro.dk

  Michael Gerner
  Tlf: 42 22 25 18
  mgerner@mail.dk

   

 • Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget

  Populært kaldet THOR-udvalget


  Udvalgets målsætninger og opgaver er som


  TURNERINGSUDVALG:

  • at sikre et tilfredsstillende og varierende turneringsprogram, der tilgodeser såvel det sociale som det  sportslige miljø i Volstrup Golfklub,
  • at arrangere og afholde diverse turneringer – dog ikke kaninturneringer – som tilgodeser alle klubbens medlemmer både med hensyn til omfang og indhold og fremme af det sociale klubmiljø. 
    

  HANDICAPUDVALG:

  • at handicapreglerne administreres i overensstemmelse med vejledningerne i DGU's ”Handicapsystem”
  • at klubbens medlemmer er bekendt med Handicapsystemets regler og, at handicapsystemet anvendes korrekt af alle klubbens medlemmer
    


  ORDENSUDVALG:

  • at fastlægge og opdatere ordensregler, dresscode m.m. i Volstrup golfklub
  • at udfærdige og vedligeholde ordensregler og dresscode m.v. med udgangspunkt i god etikette og hensyntagen til andre medlemmer i forbindelse med golfspil og færden i Volstrup Golfklub
    


  REGELUDVALG:

  • at give nye medlemmer en inspirerende og lærerig undervisning inden for regler/etikker i golfspillet og eventuelt medvirke til, at klubbens medlemmer er up to date med hensyn til regler og etikette
  • at undervisningen i golfregler og etikette tilrettelægges således, at der anvendes let tilgængeligt undervisningsmateriale, der giver medlemmer et overordnet kendskab til regler og etikette gennem undervisning på bane og i klublokale afsluttende med regelprøve
    

  Udvalget består af 7 medlemmer. Vi afholder møder ca. én gang om måneden.

  Såfremt du har forslag/spørgsmål til de opgaver, der sorterer under udvalget, er du velkommen til at kontakte os.

  Skulle du have interesse i at deltage i arbejdet med udvalgets arbejdsopgaver, hører vi meget gerne fra dig. Kontakt enten et udvalgsmedlem, klubbens bestyrelse eller sekretariatet.

Cookies på hjemmesiden

Denne side bruger cookies til at optimere din oplevelse af siden, til statistik og til målrettet markedsføring.
Ønsker du ikke, at vi bruger cookies til markedsføring, så vælg "funktionelle".

Funktionelle cookies:
Cookie for at gemme dit cookievalg, Anonym trafik analyse, ASP.NET sessionID

Se cookie liste her