• Forvarsel om Generalforsamling

  27-02-2020

   

  Volstrup d. 26. februar  2020

  Forvarsel om at - Generalforsamling i Volstrup Golfklub

  afholdes søndag den 22. marts 2020 kl.

  09.00 i Volstrup Golfcenter.


  Morgenkaffe fra 830.

  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen senest den 8. marts 2020

  Generalforsamlingen vil blive indkaldt med 14 dages varsel ved opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside bilagt dagsorden, regnskab og evt. indkomne forslag.

  Det reviderede regnskab kan afhentes på kontoret i Volstrup Golfcenter fra 14 dage før generalforsamlingen.

   

   

                   På bestyrelsens vegne

   

              Susanne Nielsen/Formand