Lokale Regler


Hvide pæle: Out of bounds

Gule pæle: Vandhazard

Røde pæle: Parallel vandhazard

Røde/gule pæle med grøn top: Miljøområde med spille- og færdselsforbud

Blå pæle: Areal under reparation

Blå pæle m/sort top: Areal under reparation med spilleforbud

 

Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Regel 24-1 gælder.
Kunstigt overfladebelagte veje og stier er en ikke-flytbar forhindring. Lempelse efter regel 24-2b
Gule, røde og blå pæle, afstandsmarkeringer, afspærringsreb- og stolper, samt skilte er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 24-2b
Lempelse i.h.t. Regel 24-2b
Træer med støttepæl, vækstrør, eller plantespiraler er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse i.h.t. Regel 24-2b.
Områder markerede med røde/gule pæle med grøn top er miljøområde med spille- og færdselsforbud. Der er lempelse i henhold til Regel 26-1

Straf for overtrædelse af en lokal regel:

Hulspil: tab af hul – Slagspil: 2 straffeslag.

 

Godkendt af DGU 2008
Eventuelle ændringer af eller tilføjelser til disse lokale regler kan fremgå af opslagstavlen i klubhuset.

 

Kunstige hjælpemidler - Regel 14-3
For alt spil på Volstrups baner – 18 huls banen og Pay & Play banen - må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.