Orientering til Medlemmerne
04-05-2016

Orientering til medlemmerne

 På generalforsamlingen i 2015 blev der fremsat et ønske om, at der blev opstillet en eller to toiletter på golfbanen i Volstrup.

Bestyrelsen lovede, at vi ville arbejde videre med sagen sammen med Volstrup Golf center.

Vi var enige med Centret i, at skulle vi lave noget, så skulle det gøres ordentlig for at opretholde golfanlæggets høje standard.

Ret hurtigt fremkom ideen om, at der skulle opstilles 2 shelters med lynafledere og toilet.

Vi er nu kommet så langt, at der er lavet tegninger af bygningerne og Rebild Kommune har givet de nødvendige tilladelser.

Da banen er beliggende i et naturområde og tæt på Simested å, har det selvfølgelig givet nogle begrænsninger med hensyn til placeringen, men vi mener, at der er fundet en god løsning på det.

Projektet kommer til at bestå af 2 shelters på hver 15 m2 med toilet i den ene side.

Der bliver god plads til at komme i læ ved kraftig regn – torden mv.

Der vil blive fremført drikkevand og el til bygningerne således, at vi kan holde toiletterne frostfrie.

Volstrup Golfklub har søgt Sparekassen Hobro Fonden om tilskud, og har netop fået bevilget kr. 147.000 til indkøb og opstilling af de 2 shelters.

Herudover har bestyrelsen besluttet at betale yderligere kr. 50.000 til projektet.

Den samlede projektsum er anslået til mellem kr. 350.000 og kr. 400.000.

Volstrup golfcenter ved Jeppe har på et møde mandag tilkendegivet, at Centret vil

Gå ind i projektet med dels et kontant indskud, og dels ved at stille arbejdskraft og maskiner til rådighed.

Der kan blive tale om, at klubben stiller med hjælp til mindre forefaldende opgaver såsom maling mv.  

Det er derfor besluttet at sætte projektet i gang, og vi håber på indvielse af de 2 shelters senest til vores banejubilæum den 6. august 2016.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke Centret v/Jeppe og Rebild kommune for, at de sammen har fundet en løsning, der er tilfredsstilende for alle parter.

Selvfølgelig også en stor tak til Sparekassen Hobro fonden for den store bevilling, der gør det muligt at realisere projektet.

 

Volstrup, tirsdag den 3. maj 2016.            

På bestyrelsens vegne Hans Mikkelsen/Formad