Medlemsundersøgelse
09-07-2015

Respons på medlemsundersøgelse.

Tusind tak til alle jer, som har svaret på medlemsundersøgelsen via ”Golfspilleren i Centrum”. Det er en stor hjælp for os. I de mange konstruktive bemærkninger er der et par emner, der går igen, og dem vil vi gerne lige kommentere på her.

 

  1. Toiletter og shelters på banen:
    Dette har været et ønske i flere år, og så sent som på årets generalforsamling blev det også drøftet. Både klub og center er indstillet på at finde en løsning – både mht. det økonomiske og det praktiske. Dog kræver det først og fremmest tilladelser fra myndighederne, og det arbejder vi på i øjeblikket. Af samme grund kan vi ikke melde noget præcist ud om tidshorisont, men forhåbentlig kan det etableres henover næste vinter, så det står klart fra sæsonstart 2016.
     
  2. Gratis bolde på Driving Range.
    En gang var det nærmest unormalt, hvis der var gratis bolde på en driving range, men de seneste år har flere og flere klubber gjort det gratis – sandsynligvis som følge af den økonomiske krise i golfbranchen, hvor man således forsøger at gøre sig mere attraktiv end andre klubber. Klubbens bestyrelse og golfcentret har drøftet det mange gange, men er altid kommet frem til at forsætte med betaling. Når andre baner vælger at gøre det gratis, bliver den manglende indtægt normalt opvejet ved at lægge beløbet over på kontingentet, og det vil i så fald også gøre sig gældende, hvis vi skulle indføre det. Indtil videre har vi vurderet, at det fortsat vil være mest hensigtsmæssigt at fortsætte med ”brugerbetaling”, i stedet for at fordele det ud på alle medlemmer. Kontingentet i Volstrup er i øvrigt blandt de laveste i NordjyllandJ

Der er kommet mange andre gode idéer og bemærkninger, og selv om vi ikke har kommenteret på dem her, tager vi dem alle meget seriøst.

Og så til sidst en stor tak for de mange positive ord om betjeningen i klubhuset samt den gode stemning på Volstrup. Det sætter vi stor pris på!

Mange golfhilsner Volstrup Golfklub og Volstrup Golf Center.