I løbet af sommersæsonen afholder vi hver tirsdag en hyggelig aftenturnering

 

For alle senior medlemmer med DGU-kort, såvel ny som gamle medlemmer.

  

Turneringen har været en ubetinget succes i klubbens første 6 år med flere end 60 deltagere

i gennemsnit hver tirsdag aften.

 

Turneringen løber over hele sommersæsonen og aftenens vindere i de respektive rækker præmieres,

medens de endelige vinder kåres den sidste aften på tværs af alle rækker.

  

Turneringen spilles over 9 huller og aftenens bedste scores udløser placeringspoint som tæller i

den samlede stilling.

 

Man kan således vælge om man ønsker at deltage en eller mange gange i løbet af sæsonen.

  

Se turneringsbetingelserne i Golf-Box.

  

Vi håber rigtig mange igen i år vil møde til vores tirsdagsturnering, til en hyggelig aften, såvel på golfbanen,

 

som det sociale på hul 19, i restauranten medens vi finder aftenens vindere

  

Med venlig hilsen

THOR-udvalget

 

Resultat Klubaften: Log ind i golfbox, tryk klub turnering (nederst til venstre), så vil den samlede liste stå øverst, den hedder: Klubaften samlet resultat.

 

Overordnet afvikles turneringen i overensstemmelse med De Generelle Turneringsregler,

som er fastlagt for turneringer afviklet af Volstrup Golfklub.

 

RÆKKEOPDELING.
Ud fra spillerens aktuelle hcp. ved den enkelte turnering placeres spilleren i den konkrete række.

Spilleren tager ved evt. rækkeændring gennem turneringen indspillede point med til den nye række.

Rækkeopdelingen vil blive revurderet efter 1. halvår (sommerpausen).

 

Alle spillere fra samme række skal på den enkelte turneringsaften spille den sammen runde -
for-9 eller bag-9.

 

Afhentning af scorekort og betaling af turneringsfee senest kl. 17.30.

Gunstart kl. 18.00

 

PRÆMIER.
Ved turneringerne hver tirsdag:
Placeringspræmie til nr. 1, 2 og 3. i hver række.
Præmier for tættest på hul på hul 4 og hul 11
Klappepræmier til 2 spillere udtrukket blandt de tilmeldte, som ikke har opnået præmier i turneringen, og som er tilstede ved udtrækningen.
Skal være til sted ved præmie overrækkelsen ellers går præmien til næste i rækken.

I relation til kåringen af den samlede vinder af turneringen, tildeles der hver tirsdag aften placeringspoint efter følgende nøgle:
1. plads 6 point
2. plads 5 point
3. plads 4 point
4. plads 3 point
5. plads 2 point
6. plads 1 point

 

SAMLET VINDER AF TURNERINGEN.
Når samtlige 20 klubaftener er afviklet, findes den samlede vinder og efterfølgende placeringer på tværs af alle 4 rækker (A, B, C og D rækken) ved, at hver spillers max. 7 bedste placeringspoints lægges sammen, og vinderen bliver den spiller, der herefter sammenlagt har opnået flest placeringspoints.
Har flere spillere opnået samme sum af placeringspoints, afgøres rækkefølgen ud fra
* flest gange med 6 placeringspoints af de max. 7 tællende placeringspoints, stadig lige
* flest gange med 5 placeringspoints af de max. 7 tællende placeringspoints, o.s.v.

 

Der er placeringspræmier til de 10 bedst placerede.

 

AFBUD:
Afbud 48 timer eller senere før tidligste start i en turnering vil medføre, at turneringsfeen for den pågældende turnering skal betales. Spilleren er udelukket fra at deltage i andre turneringer i Volstrup Golfklub indtil den skyldige turneringsfee er betalt.

 

UDEBLIVELSE UDEN AFBUD:
Ved udeblivelse uden afbud udelukkes spilleren for at deltage i de to efterfølgende turneringer heri er klubaftenturneringer medregnet.

Turneringsfeen for den turnering spilleren er udeblevet fra skal være betalt, før spilleren kan deltage i efterfølgende turneringer efter udelukkelsesperioden.

 

UOVERENSSTEMMELSE/TVIVLSSPØRGSMÅL VEDRØRENDE REGLERNE.
Da der ikke er udnævnt en dommer i turneringen, skal enhver uoverensstemmelse eller ethvert tvivlsspørgsmål

vedrørende Reglerne forlægges for Turneringskomiteen., hvis afgørelse er endelig.

 

Der forbeholdes ret til ændringer i turneringsbetingelserne

 

TURNERINGSKOMITEEN
THOR-udvalget