VOLSTRUP GOLFKLUB BESTYRELSEN

Volstrup, den 1. februar 2016

Generalforsamling i Volstrup Golf Klub afholdes Søndag den 6. marts 2016 kl. 09.00 i Volstrup Golfcenter.

 

Dagsorden:

1: Valg af dirigent.

 

2: Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. v/formand Hans Mikkelsen

 

3: Fremlæggelse af de reviderede regnskab til godkendelse samt fremlæggelse af budget for det kommende år. v/Hardy Christensen.

 

4: Indkomne forslag. (Skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.)

 

5: Bestyrelsens indstilling af kontingent og indskud til fastsættelse af generalforsamlingen.

 

6: Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Hans Mikkelsen (villig til genvalg) Susanne Nielsen. (villig til genvalg) Preben Nielsen. (villig til genvalg)

 

7: Valg af 1 – 2 suppleanter. 1. suppleant er Louise Rostbøll. 2. suppleant er Lars Dalsgård Kristensen.

 

8: Valg af statsautoriseret eller registreret revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm Revision.

 

9: Eventuelt.

P.b.v Hans Mikkelsen/Formand

Tilbage til forsiden