Ordensregler

 

Generelt

 • Greenfee skal betales inden start og billet skal bæres synligt.
 • Max. 4 spillere per bold.
 • Alle starter på hul 1 – det er strengt forbudt at starte på hul 10 uden tilladelse fra receptionen. Gives tilladelse skal hele hul 9 være ledigt inden start.
 • Hver spiller skal have eget udstyr.
 • Undgå højlydt adfærd på banen.
 • Ved Out of bounds må bolden ikke hentes.
 • Ved langsomt spil - luk igennem.
 • Passivt ophold - f.eks. pauser - på banen er ikke tilladt.
 • Banepersonale har ubetinget fortrinsret.
 • Affald og cigaretskodder lægges i banens skraldespand. Ølflasker bringes med hjem.
 • Hunde skal føres i snor, må ikke færdes på greens/teesteder, og eventuelle efterladenskaber skal fjernes straks.

Sikkerhed

 • Hold afstand til forangående.
 • Råb højlydt FORE ved farlige bolde.
 • Ingen udslag ved spil på nærliggende greens.

Banepleje

 • Ret nedslagsmærker – pitchfork skal fremvises ved banekontrol.
 • Tørv skal altid lægges på plads og trædes til.
 • Vis hensyn til nybeplantning.
 • Ingen trolleys mellem greens og greenbunker.
 • Ingen tasker og vogne på greens.
 • Følg altid banepersonalets og banekontrollens anvisning.  

 

Kunstige hjælpemidler - Regel 14-3

Brug af afstandsmåler er tilladt. Det er kun tilladt at bruge instrumenter, der alene kan måle afstand. Bruger spilleren under en tællende runde en afstandsmåler, der kan måle andre forhold (f.eks. hældning, vind, temperatur), er spilleren diskvalificeret, selvom disse funktioner ikke anvendes.

 


Dresscode

I Volstrup Golf Center har vi har ingen stram dresscode, men kræver dog at påklædningen er pæn og anstændig! Dette gælder såvel indendøre som udendørs.

Vi tillader dog ikke:

 • Strand/bade tøj
 • Bar overkrop
 • Fodboldtrøjer
 • Undertrøjer uden ærmer
 • Soltoppe med stropper